Turkçe sürüm

Gelecek küreseldir, Global Değişimin bir parçası olun

Yasal Uyarı.

Bu Yasal Uyarı, Web Sitesinin kullanım koşullarını belirler: https://www.globalexchange.com.tr (bundan sonra Web Sitesi olarak anılacaktır). Tarayıcı, bu Web Sitesinde gezinti yapması yönüyle bir Kullanıcı kimliği kazanır ve bu durum, Web Sitesine eriştiği sırada yayınlanmış olan sürümüyle bu Yasal Uyarıda yer alan tüm koşullara uymayı kabul ve taahhüt ettiği anlamına gelir. Dolayısıyla, Kullanıcının Web Sitesine eriştiği her seferde bu Yasal Uyarıyı dikkatle okuması önerilir. Bu Koşullar, Web Sitesinde sunulan belirli hizmetler için geçerli olan başka özel koşulların mevcut olup olmadığına bakılmaksızın geçerli olacaktır. 

Hizmet Sağlayıcının kimlik verileri.

Adı: GLOBAL EXCHANGE DÖVİZ TİCARET YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. (bundan sonra Global Exchange olarak anılacaktır).

Adres: YENİGÖL MAH. SERİK CAD. DIŞ HATLAR 2 NOLU TERMİNALİ 100 /4, MURATPAŞA/ ANTALYA.

Türkiye Vergi Numarası: 3961009648

Şirketimiz Antalya Ticaret Sicili'nde 99140 şirket numarası ve 0396100964800001 MERSİS numarası ile tescil edilmiştir. Global Exchange ayrıca Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2006-32/45 sayılı Tebliğin 9. Maddesi ile Geçici 1. Maddesi uyarınca A Grubu Döviz Şirketi olarak tescilli olup Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenmektedir.

İletişim: Global Exchange, Web Sitesinde yer alan her türden olay veya düzensizliğin mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde engellenmesi veya düzeltilmesine katkıda bulunan her tür öneriyi, düzeltmeyi veya yorumu peşinen memnuniyetle karşılar. Bu tür iletişimler, İletişim Formu aracılığıyla gönderilebilir.

Kullanım Hükümleri ve Koşulları.

Bu Yasal Bildirimde yer alan hükümler ve koşullar, Site Haritasında gösterilen tüm sayfalar (bu Web Sitesinde haritada gösterilenler dışında sayfa yoktur) için geçerli olacaktır.

Bu Web Sitesine erişim yalnızca Kullanıcıların sorumluluğundadır ve bu kullanım hüküm ve koşullarının kabulü anlamına gelir. Belirli hizmetlerin kullanımı da Global Exchange'in her hangi bir zamanda oluşturabileceği ve mevcut genel koşulların yerini alan veya bunları tamamlayan belirli kuralların veya yönergelerin istisnasız bir şekilde kabul edilmesi anlamına gelir.

Kullanıcı, bu Web Sitesini ve hizmetlerini bu hükümler ve koşullara ve geçerli mevzuata uygun olarak yasal çerçevede kullanmakla yükümlüdür.

Global Exchange, bu Web Sitesinin kullanım hüküm ve koşullarını bu yasal uyarıda yayınlayarak tek taraflı olarak değiştirebilir; bu değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.

Gezinme.

Her ne kadar Global Exchange kendi tasarrufuyla teknik önlemler almış olsa da, Web Sitesine kesintisiz ya da hatasız erişim sağlama sorumluluğunu kabul etmez ya da bunu garanti etmez. Ayrıca, Web Sitesi üzerinden erişilebilen içeriklerin veya yazılımların hatasız olacağı veya zararlı olmayacağı hususunda sorumluluk kabul etmez ya da bunu garanti etmez. Global Exchange, Web Sitesine erişmekten ve Web Sitesinde gezinmekten dolayı ortaya çıkabilecek ve bilgisayar sistemlerini etkileyen veya bir virüsten kaynaklananlar dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir kayıp, zarar veya ziyandan hiçbir suretle sorumlu olmayacaktır.

Global Exchange, Web Sitesinin uygunsuz kullanımı nedeniyle kullanıcıların görebileceği zararların hiçbirinden sorumlu değildir. Özellikle Kullanıcı gezinti yaparken meydana gelebilecek kullanılamazlık, kesinti, telekomünikasyonla bağlantılı eksiklik veya arızaların söz konusu olduğu sürelerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

İçerik.

Global Exchange, Web Sitesinde görünebilecek içeriklerde bulunan her türlü hatayı önlemek için her türlü çabayı göstermektedir.

Global Exchange, Web Sitesinde görünebilecek içeriklerdeki hataların neden olabileceği sonuçlar hakkında herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.

Web Sitesine yapılan yeni eklemeler ve Web Sitesindeki Değişiklikler.

Web Sitesinde görünen bilgiler, Sitenin en son güncellendiği tarihte yürürlükte olan bilgilerdir. Global Exchange, burada yer alan bilgilerin güncelliğinden ve uygunluğundan sorumlu değildir.

Kullanıcı Web Sitesinde tebdil, değişiklik, tadil veya uyarlama yapamaz. Global Exchange, uygun gördüğü sayıda güncelleme, değişiklik ve tadilat yapma, istediği zaman ve bildirimde bulunmaksızın bu yetkisini kullanma hakkını saklı tutar.

Blog ve Görüş Paylaşma Forumları.

Web Sitesinde etkinleştirilmiş olabilen Blogda veya görüş paylaşma forumlarında ifade edilen mesajlar, yorumlar, veriler veya görüşler oldukları gibi, sadece kullanım amaçları doğrultusunda, yani bilgilendirmek, görüş ifade etmek ve Kullanıcılar arasında iletişim noktası görevi görmek amacıyla saklanır. Global Exchange, forumlarda herhangi bir Kullanıcı tarafından ifade edilen yorumlar veya görüşlerden sorumlu değildir veya bu yorum ve görüşler Global Exchange'in bakış açısını veya duruşunu yansıtmaz.

Blogdaki veya forumlardaki, ırkçı veya cinsiyetçi konulara atıfta bulunan veya bu Web Sitesinin kullanıcılarının veya harici şahıslar veya kuruluşların mahremiyet haklarını ihlal edebilecek şekilde hakaret, olumsuz yorum, yapıcı olmayan eleştiri veya ima dahil olmak üzere kişisel özelliklere atıfta bulunan gönderiler kabul edilmeyecektir. Tüm kullanıcılar, söz konusu yayınları İletişim Formu aracılığıyla bildirebilecektir.

Blog ve forum spam gönderme, konu dışı reklam yapma, e-posta adreslerini toplama veya yasa dışı herhangi bir eylem için kullanılamaz.

Forumda yer alan bilgilerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin sorumluluğu münhasıran Kullanıcıya aittir ve Global Exchange bunların yasa dışı olmasından veya bir üçüncü şahsın mallarına veya haklarına zarar vermesinden doğabilecek sorumluluklardan muaftır. Global Exchange herhangi bir yorumu iptal etme veya silme ya da bu düzenlemeyi ihlal eden veya yasa dışı olan tüm Kullanıcılara erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, Global Exchange Kullanıcılar tarafından eklenen bilgilerden veya yorumlardan da sorumlu değildir.

Global Exchange, kaydedilen faaliyetler veya bilgilerin yasa dışı olduğuna veya bir üçüncü tarafın mülkiyetine veya haklarına zarar verdiğine dair geçerli bir bilgisi olması durumunda bunları derhal kaldıracaktır.

Blog veya görüş paylaşma forumunun içeriklerini önceden izin almaksızın çoğaltmak yasaktır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet.

Bu Web Sitesi, kaynak kodu ve içerikleri (resimler, şarkı vb.) ile birlikte Global Exchange'e aittir. Bu Web Sitesine erişen kullanıcılar Global Exchange'in sahiplerinin açık yazılı izni olmadan yukarıda bahsedilen öğeleri kopyalayamaz, değiştiremez, dağıtamaz, aktaramaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, devredemez veya satamaz ya da elde edilen bilgilerden türetilen yeni ürünler veya hizmetler oluşturamaz.

Global Exchange'e herhangi türde bir bilgiyi gönderdiğinizde, bu gönderimi özgürce yapma hakkına sahip olduğunuzu, bu bilgilerin hiçbir fikri mülkiyet hakkı, tescilli marka, patent, ticari sır veya diğer üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini, bu bilgilerin gizli olmadığını ve bu bilgilerin üçüncü taraflar açısından zararlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz.

Köprüler.

Web Sitesi, Global Exchange'e ait olmayan başka web sitelerine erişim bağlantıları (köprüler veya bağlantılar) içerebilir. Bu olasılık, hiçbir durumda Global Exchange ile söz konusu köprünün yönlendirdiği web sitesinin sahibi arasında bir ilişkinin var olduğu veya Global Exchange'in buna yönelik bir onayının veya kabulünün olduğu anlamına gelmez. Global Exchange ayrıca bu sitelerde yer alan içeriklerin yasal olup olmamasından da sorumlu değildir.

Diğer herhangi bir web sitesinin, Global Exchange'in açık izni olmadan Global Exchange web sitesine yönlendirme yapan bir köprü eklemesi yasaktır. Her durumda bu izin, söz konusu köprünün Global Exchange'in veya doğrudan Web Sitesinin ya da burada referans verilen üçüncü tarafların toplum nezdindeki imajlarına ve markalarına zarar vermeyecek şekilde yayınlanmasını gerektirir.

Global Exchange, herhangi bir bağlantının içeriğinin hukuka aykırılığını veya bir üçüncü tarafın mülkiyetini ya da haklarını ihlal ettiğini herhangi bir yolla fark etmesi halinde bu bağlantıyı derhal kaldırır.

Web Sitesi Gizlilik Politikası.

Veri koruma ve gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Çerezlerin Kullanımı.

Web sitemizin kullanılabilmesi için çerezlerin kullanımı gereklidir. Gezinmeyi kolaylaştırmak amacıyla kullanılan çerezler daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunar ve web sitesinin kullanımına ilişkin istatistiki verilerin edinilmesine yönelik bir istatistik aracı görevi görür. Hiçbir durumda Kullanıcının kimliğini belirleyebilecek bilgileri saklamak için kullanılmaz. Daha fazla bilgi için lütfen Çerezler Politikamızı okuyun.

 

© GLOBAL EXCHANGE DÖVİZ TİCARET YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. Temmuz 2019.

Tüm hakları Saklıdır.

Global Exchange'de döviz hizmetleri konusunda uzmanlaşmaktayız:

  •   22 ülkede 325 şube
  •   2.500'den fazla çalışan
  •   Yılda 8 milyondan fazla müşteri
  •   Günde 22.000'den fazla işlem
  •   Döviz alım-satım hizmetleri 24/7