Yasal şartlar ve koşullar

Gelecek küreseldir, Global Değişimin bir parçası olun

YASAL UYARI

İşbu Yasal Uyarı, http://www.globalexchange.com.tr/ adresinde yer alan internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) kullanım şartlarını düzenlemektedir. İnternet Sitesi’ni ziyaret edenler birer Kullanıcı olurlar ve bu, işbu Yasal Uyarı’da yer alan her bir şartı ziyaret esnasında yayımda olan haliyle destekledikleri ve bu şartlara uyma taahhüdünde bulundukları anlamına gelmektedir. Bu sebeple, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne her girdiğinde işbu Yasal Uyarı’yı dikkatle okuması tavsiye edilmektedir. Bu Şartlar, İnternet Sitesi’nde sunulan başka bazı hizmetlere uygulanabilecek olan diğer özel şartların varlığından bağımsız olarak uygulanabilir olacaktır.

Hizmet Sunucusunun Kimlik Bilgileri

Unvan: Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese Anonim Şirketi (“Global Exchange”)
Adres: Yenigöl Mah. Serik Cad. Dış Hatlar 2 No’lu Terminali 100/4 Muratpaşa/Antalya
Vergi Numarası: 3961009648, Antalya Kurumlar Vergi Dairesi’ne kayıtlı.
Telefon: +(90) 242 330 4011

 

Global Exchange, herhangi bir istenmeyen olayı veya hatayı olabildiğince hızlı ve etkili bir şekilde düzeltmeye veya bunlardan kaçınmaya yardımcı olabilecek her türlü öneriyi, düzeltmeyi ve yorumu memnuniyetle karşılamaktadır. Bu yöndeki iletişimler atencioncliente@grupoglobalexchange.com adresine e-posta olarak gönderilebilir.

Kullanım Hüküm ve Şartları

İşbu Yasal Uyarı’da yer alan hüküm ve şartlar, Site Haritası’nda yer alan tüm sayfalara – ki İnternet Sitesi’ndeki bütün sayfalar Site Haritası’nda görünür - uygulanır.

İnternet Sitesi’ne erişimden kaynaklanan sorumluluk Kullanıcılar’a aittir ve işbu hüküm ve şartların kabul edildiği anlamına gelir. Belirli hizmetlerin kullanılması da, Global Exchange tarafından herhangi bir zamanda uygulanabilecek, mevcut genel şartları tamamlayabilecek veya bunların yerine geçebilecek, hizmete özgü belirli kuralların veya talimatların hiçbir çekince olmaksızın kabul edilmesi anlamına gelecektir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni hukuka, işbu hüküm ve şartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Global Exchange, İnternet Sitesi’nin kullanım hüküm ve koşullarını, değişiklikleri İnternet Sitesi’nde yayımlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir ve bu değişiklikler yayımlandıkları andan itibaren yürürlüğe girerler.

Ziyaret

Her ne kadar Global Exchange kendi uhdesindeki birtakım teknik tedbirleri almış olsa da, İnternet Sitesi’ne kesintisiz ve hatasız bir şekilde erişim sağlanmasını garanti etmemektedir ve buna ilişkin sorumluluk üstlenmemektedir. İnternet Sitesi aracılığıyla erişilen içeriğin veya yazılımın da hatasız olduğu veya zarara yol açmadığı da garanti edilmemektedir ve buna ilişkin sorumluluk üstlenilmemektedir. Global Exchange, bilgisayar sistemlerine verilen veya sisteme virüs girmesinden kaynaklanan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, İnternet Sitesi’ne erişilmesinden veya İnternet Sitesi’nde yapılan ziyaretlerden kaynaklanabilecek hiçbir zarar, kayıp veya olumsuz etkiden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Global Exchange, İnternet Sitesi’nin yanlış kullanılmasından kaynaklanabilecek hiçbir zarardan, özellikle Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’nde gezinmesi esnasında telekomünikasyon sistemlerinde ortaya çıkabilecek geçici arıza, kesinti, eksiklik veya ayıplardan sorumlu değildir.

Erişim ve Güvenlik

İşlem hizmetlerine ve kişisel verilerin toplanmasını gerektiren hizmetlere olan erişim, 128-bit SSL (Güvenli Soket Katmanı) protokolü kullanılarak korunan güvenli bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Güvenli sunucuların oluşturduğu bağlantı, bilgilerin şifreli bir şekilde gönderilmesini sağlamaktadır. Böylece, gönderilen içerik yalnızca Global Exchange’in müşteri bilgisayarı ve sunucusu tarafından görüntülenebilmektedir. Kullanıcı, tarayıcısının durum çubuğunda kapalı bir asma kilit simgesinin bulunup bulunmadığına bakarak güvenli bir ortamda olup olmadığını teyit edebilir. Sunucularımızın güvenlik garantisi, internet hizmeti sağlayıcımız tarafından verilen bir sertifika tarafından desteklenmektedir. Bu sertifika, müşterinin, bilgilerini Global Exchange’i taklit etmeye çalışan bir üçüncü tarafa değil de Global Exchange’e verdiğini garanti etmektedir.

İçerik

Global Exchange, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerde herhangi bir hata olmaması için elinden gelen çabayı göstermektedir.

Global Exchange, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerde bulunabilecek hatalardan ortaya çıkabilecek sonuçları garanti etmemektedir ve bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

İntenet Sitesi’ne Yapılacak Eklemeler ve Değişiklikler

İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, son güncellendikleri tarih itibariyle geçerlidir. Global Exchange, söz konusu bilgilerin güncelliğinden ve uygunluğundan sorumlu değildir.

Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni değiştiremez, tadil edemez veya uyarlayamaz. Global Exchange, uygun gördüğü kadar güncelleme, değişiklik ve tadilat yapma ve bu değişiklikleri dilediği zamanda önceden bildirim yapmaksızın yapma hakkını saklı tutar.

Blog ve Forumlar

Blogda veya forumda ifade edilen ve İnternet Sitesi’nde yer alabilen mesajlar, yorumlar, veriler veya fikirler, sadece Kullanıcılar’ın bilgilendirilmesi, fikir ifade etmeleri ve birbirleriyle iletişim kurmaları amacıyla, değiştirilmeden kaydedilmektedir. Global Exchange, forumlarda herhangi bir Kullanıcı tarafından ifade edilen yorumlar ve fikirlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir ve bunlarla ilişkilendirilemez.

Irkçı veya cinsiyetçi konulara atıfta bulunan ve hakaret, olumsuz yorum, yapıcı olmayan eleştiri de dahil olmak üzere kişisel bir boyut içeren gönderiler veya İnternet Sitesi’nin Kullanıcıları’nın veya İnternet Sitesi ile ilgili olmayan kişi ve kurumların gizlilik hakkını ihlal edecek eleştirilere izin verilmeyecektir. Tüm Kullanıcılar, bu tür gönderileri atencioncliente@grupoglobalexchange.com adresinden bildirebilecektir.

Blog ve forum; spam mesajlar veya konu dışı reklamlar göndermek, e-mail adresleri ele geçirmek veya başka hukuka aykırı faaliyetler için kullanılamaz.

Forumda gösterilen faaliyetler ile forumda yer alan bilgilerden yalnızca Kullanıcı sorumludur. Global Exchange, bu faaliyet veya yorumların hukuka aykırı olmasından veya üçüncü tarafların haklarına veya mallarına zarar vermesinden sorumlu değildir. Global Exchange, herhangi bir yorumu kaldırma veya silme ve bu düzenlemeyi ihlal eden herhangi bir Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimini engelleme hakkını saklı tutar. Her halükarda, Global Exchange, Kullanıcılar tarafından girilen bilgiler veya yorumlardan sorumlu değildir.

Global Exchange, saklanan verilerin veya faaliyetlerin hukuka aykırı olduğunu veya üçüncü bir tarafın malına veya haklarına zarar verdiğini tespit etmesi halinde, bu içerikleri derhal kaldıracaktır.

Önceden izin alınmaksızın Blog veya forumlarda yer alan içeriğin kopyalanması yasaktır.

Fikri ve Sınai Haklar

İnternet Sitesi, kaynak kodu ve içeriği, Türkiye’de hâlihazırda yürürlükte olan ilgili fikri mülkiye mevzuatı uyarınca korunmaktadır ve hakkın sahibi tarafından açıkça onay verilmedikçe istismar edilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, kamuya ifşa edilemez, devredilemez veya dönüştürülemez.

İnternet Sitesi’nde yer alan tasarımlar, resimler, işaretler, ayırt edici işaretler, ticari unvanlar, markalar, logolar, ürünler ve hizmetler Türk kanunları uyarınca korunmaktadır.

Global Exchange, ulusal ve uluslararası fikri ve sınai mülkiyet standartları tarafından korunan ve hakkında bu hükümler uygulanan, Global Exchange’in imzaladığı içerik sağlama sözleşmeleri aracılığıyla elde edilen haklar hariç olmak üzere, İnternet Sitesi’nin içeriğine dair tüm hakların sahibi ve lisansların sahibidir ve bunların kullanım hakkını meşru bir şekilde ve münhasıran elinde tutmaktadır.

İnternet Sitesi’ne giriş yapmak, İnternet Sitesi’nin içeriği veya fikri ve sınai mülkiyet hakları üzerinde Kullanıcılar’a herhangi bir hak veya mülkiyet sağlamaz. İnternet Sitesi’ne giren Kullanıcılar, hak sahipleri tarafından açık bir şekilde onay verilmedikçe yukarıda bahsedilen ögeleri kopyalayamaz, tadil edemez, dağıtamaz, iletemez, çoğaltamaz, yayımlayamaz, devredemez veya satamaz ya da söz konusu ögelerden elde edilen bilgilerle yeni ürünler veya hizmetler yaratamaz.

Kullanıcılar’ın İnternet Sitesi’nin yapısını veya İnternet Sitesi’nde yer alan içerikleri değiştirmesi kesinlikle yasaktır.

Global Exchange’e herhangi bir şekilde bir bilgi göndermeniz halinde, bunu yapmaya hakkınız olduğunu, söz konusu bilginin herhangi bir fikri mülkiyet, marka, patent, ticari sır veya üçüncü kişilere ait herhangi başka bir hakkı ihlal etmediğini, gönderdiğiniz bilginin gizli olmadığını ve üçüncü taraflara zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

Global Exchange, fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcılara karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Linkler

İnternet Sitesi’nde, Global Exchange’e ait olmayan başka internet sitelerine erişim sağlayan linkler (hiperlink veya link) olabilir. Bu durum, linkin yönlendirdiği internet sitesinin sahibi ile Global Exchange’in herhangi bir ilişkisi olduğu veya Global Exchange’in böyle bir ilişkiyi onayladığı ya da kabul ettiği anlamına gelmez. Global Exchange, yönlendirilen sitelerin içeriğinin hukuka uygunluğundan da sorumlu değildir.

Global Exchange’in açık izni olmadıkça, başka internet sitelerinden Global Exchange’e bir link aracılığıyla yönlendirme yapmak yasaktır. Her halükarda, böyle bir iznin verilmesi, Global Exchange veya İnternet Sitesi’nin kamu nezdindeki itibarına ve markasına ve İnternet Sitesi’nde referans verilen üçüncü taraflara zarar verecek bir şekilde yayımlanmaması gerektiği anlamına gelecektir.

Global Exchange’in, yönlendirilen sitenin içeriğinin hukuka aykırı olduğundan veya üçüncü tarafların hak veya mallarına zarar verdiğinden herhangi bir şekilde haberdar olması halinde, linki derhal kaldıracaktır.

Gizlilik Politikası

Veri koruma ve gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

Çerez Politikası

Çerez kullanımı, İnternet Sitesi’nin kullanımı için gereklidir. Çerezler, ziyaretinizi kolaylaştırmak, daha hızlı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmak ve İnternet Sitesi’nin kullanımına ilişkin istatistiksel veri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler, hiçbir şekilde Kullanıcı’nın kimliğinin tespit edilmesini sağlayabilecek bir bilgiyi kaydetmek için kullanılmamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikamızı okuyunuz.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İnternet Sitesi’nin tabi olduğu hüküm ve şartlar ve bunlarla ilgili ortaya çıkabilecek her türlü ilişki Türk hukukuna tabidir.

İnternet Sitesi’nin kullanımı veya İnternet Sitesi’ne erişim ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü ihtilaf, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin ve icra dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

GLOBAL EXCHANGE 12 Aralık 2018

Tüm hakları saklıdır.

Global Exchange'de döviz hizmetleri konusunda uzmanlaşmaktayız:

  •   22 ülkede 310 şube
  •   2.500'den fazla çalışan
  •   Yılda 7 milyondan fazla müşteri
  •   Günde 15.000'den fazla işlem
  •   Döviz alım-satım hizmetleri 24/7