Gizlilik politikasıy

Gelecek küreseldir, Global Değişimin bir parçası olun

I - MÜLKİYET.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (LPPD) hükümleri uyarınca aktarımı gerçekleştirilen bu kişisel verilerin aşağıda bilgileri verilmiş olan GLOBAL EXCHANGE DÖVİZ TİCARET YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin (bundan sonra Global Exchange olarak anılacaktır) sahip olduğu ve işlettiği bir veritabanına dahil edileceğini bildiririz:

Şirket: GLOBAL EXCHANGE DÖVİZ TİCARET YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

Türkiye Vergi Numarası: 3961009648

Kayıtlı Adres: YENİGÖL MAH. SERİK CAD. DIŞ HATLAR 2 NOLU TERMİNALİ 100 /4, MURATPAŞA/ ANTALYA.

Posta adresi: GLOBAL EXCHANGE DÖVİZ TİCARET YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

Tayakadın, Terminal Caddesi No:1, 34283 Arnavutköy/İstanbul

E-posta: arco@globalexchange.com.tr.

II - İLETİŞİM.

Kişisel verilerin Global Exchange tarafından işlenmesiyle ilişkili tüm konular için bizimle lütfen aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçin: arco@globalexchange.com.tr.

III - KİŞİSEL VERİLER.

Global Exchange aşağıdaki verileri toplar:

1. DÖVİZ ALIM SATIMI VE HİZMETLER: Global Exchange hizmetlerinin sağlanması için sunulan veriler. Hizmetler, veri toplama ve kayıt sırasında tanımlanacaktır.

Toplanan veriler: Ad, soyad, Kimlik Belgesi, imza, iletişim adresi, ikamet adresi, e-posta adresi, iletişim telefonu, talep edilen hizmet doğrultusunda gerekli ve Global Exchange'in hizmetlerine kaydolmak için zorunlu olan veriler.

Amaç: veri sahiplerini, talep edilen hizmetleri sağlamak amacıyla kaydetmek.

Meşruiyetin dayanağı: hizmetin sağlanması için gerekli olan mevcut yasal veya sözleşmeyle bağlanmış ilişki ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik meşru menfaat.

Saklama süreleri: veriler, işleme amacı için gerekli olan süre boyunca dijital olarak tutulacak ve bu süre tamamlandıktan sonra işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin erişimine açık olacaktır.

2. SATIŞ İLETİŞİMİ: herhangi bir yolla alınan bilgi taleplerine ve iletişim isteklerine karşılık olarak, Global Exchange hizmetleri ve iş ilişkilerinin sürdürülmesi için:

Toplanan veriler: Ad, telefon, e-posta ve bilgi talebi.

Amaç: Veri sahibinin Global Exchange ürünleri ve hizmetlerine ilişkin olarak herhangi bir yolla gerçekleştirdiği bilgi isteklerine yanıt vermek, iş ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek.

Meşruiyetin dayanağı: Global Exchange, veri sahibinin rızasını almak kaydıyla ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik meşru menfaat doğrultusunda veri sahibinin iletişim isteği üzerinden sağladığı verileri işleme hakkına sahiptir.

Saklama süreleri: veriler, veri sahibi kendine ait verilerin iptalini veya silinmesini talep edene kadar tutulur ve silinen bu veriler, işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin kullanımı için saklanır.

3. CV VEYA İŞE ALMA: CV'lerin web sitesi aracılığıyla veya herhangi bir yolla Global Exchange'e gönderilmesi.

Toplanan veriler: mesleki alan, ad, soyad, telefon, e-posta, CV, tanıtım yazısı ve CV veya profesyonel profille ilişkili diğer tüm kişisel veriler.

Amaç: veri sahibinin adaylığını yayınlanan seçim süreçleri veya mesleki profiline uygun olarak Global Exchange'in faaliyetleri kapsamında gelecekte ortaya çıkabilecek boştaki pozisyonlar açısından yönetmek.

Saklama süreleri: veriler, veri sahibine bir iş atanana kadar veya o kişi bunları silmemizi isteyene kadar tutulur. Dolayısıyla veriler, işleme amacı için gerekli olan süre boyunca tutulacak ve bu süre tamamlandıktan sonra işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin erişimine açık olacaktır.

Meşruiyetin dayanağı: veri sahibinin rızasının alınması.

Muhataplar: sağlanan ve seçim sürecinden elde edilen veriler, adayın seçiminde gerekli olabilecek referansları istemek için veri sahibinin belirlediği üçüncü şirketlere aktarılabilir.

4. PROMOSYON MALZEMELERİ veya BÜLTENLER: Global Exchange'in faaliyetleri ile ilgili olarak veri sahibinin ilgisini çekebilecek bilgi, haber, bildirim, hatırlatma ve promosyonların gönderilmesi.

Toplanan veriler: e-posta adresi, telefon, ad ve soyad.

Amaç: veri sahiplerini bilgi, haber ve promosyonlar göndermek, iş ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek amacıyla kaydetmek.

Meşruiyetin dayanağı: veri sahibinin rızasının promosyon hizmetlerine kaydolmak ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik meşru menfaat için Global Exchange'e verilmesi.

Saklama süreleri: veriler, veri sahibi kendine ait verilerin iptalini veya silinmesini talep edene kadar dijital olarak tutulur ve silinen bu veriler, işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için belirlenen yasal süreler boyunca kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin kullanımı için saklanır.

5. MÜŞTERİLER/TEDARİKÇİLER: Müşteriler/Tedarikçiler tarafından, hizmetlerin sunulması ve yasal veya sözleşmeye dayalı ilişkinin yönetilmesi için sağlanan mesleki kişisel veriler.

Toplanan veriler: Ad, soyad, kimlik belgesi, mesleki iletişim adresi, e-posta adresi, iletişim telefon numarası.

Amaç: sözleşmeye dayalı hizmet ilişkisinin yönetimi.

Meşruiyetin dayanağı: hizmetin sağlanması için gerekli olan mevcut yasal veya sözleşmeye dayalı ilişki.

Saklama süreleri: veriler işleme veya silme amacıyla gerekli olan süre boyunca tutulacak ve işleme tamamlandığında veya veriler silindiğinde işlemeden doğan olası sorumlulukların ele alınması ve savunulması için on (10) yıl süreyle kamu makamları, hakimler ve mahkemelerin kullanımı için saklanabilecektir.

6. ERİŞİM DENETİMİ VE GÜVENLİK: Güvenlik kameraları tarafından toplanan veriler:

Toplanan veriler: Görüntüler.

Amaç: Global Exchange tesislerine erişimi denetlemek ve tesislerde iç güvenliğin yönetimini sağlamak.

Meşruiyetin dayanağı: görüntülerin tesislere erişim sırasında zorunlu olarak kaydedildiğini doğrulayan, sahibi açısından tesislerin güvenliğini güvence altına almaya yönelik meşru menfaat

Saklama süreleri: Veriler, tespit edilen herhangi bir ihlal veya yasa dışı eylemin açıklığa kavuşturulması için daha uzun sürelerin gerekli olduğu durumlar dışında en fazla altı (6) ay boyunca tutulacaktır.

IV - VERİLERİN AKTARIMI VEYA İLETİMİ

Kişisel verileriniz, aktarımı meşru kılan yasal bir dayanak olmadığı sürece (yasal ilişki, mahkeme kararı veya idari karar vb.) hiçbir üçüncü tarafa aktarılmayacaktır.

Kişisel verileriniz başta iCloud hizmet sağlayıcıları (ör. AWS) olmak üzere hizmet sağlayıcılarına uluslararası düzeyde aktarılabilir. Bu sağlayıcıların sunucuları Türkiye'de bulunacaktır.

Ancak sunucuların Türkiye dışındaki ülkelerde bulunması durumunda, Global Exchange kişisel verilerin bu ülkede Türkiye'de işlenmiş olsa sahip olacağı koruma seviyesi ile aynı koruma seviyesinde işlenmesini ve alıcı kuruluşun Türk Veri Koruma Yönetmeliği ile Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen standart hükümleri imzalamasını sağlayacaktır.

Global Exchange'in işlemenin Türk Veri Koruma Yönetmeliği'nin gereklilikleri doğrultusunda, veri sahibinin haklarının korunmasını sağlayacak şekilde yapılması için ilgili Veri İşleyici sözleşmeleri imzalattığı ve uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya koyduğuna dair yeterli düzeyde güvence sağladığını doğruladığı işleyiciler gibi üçüncü taraflarca hizmet sağlanması için bu üçüncü taraflara veri iletimi gerçekleştirilmektedir.

V - HAKLARIN KULLANIMI

Veri Sahibi; verilerine ilişkin erişim, düzeltme, gizli tutma, sınırlama, itiraz etme ve taşınabilirlik haklarının mevcut olduğunun bilincindedir. Benzer şekilde, Global Exchange tarafından işlenmesine dair rızasını geri alma hakkıyla da korunmaktadır. Denetleyici kuruma şikayette bulunma hakkına da sahiptir.

Veri sahibi, kimliğini doğrulayan bir belgeyi içeren ve kullanmak istediği hakkını açıkça ifade eden bir bildirimi yukarıda verilen posta adresini veya aşağıdaki e-posta adresini kullanarak Global Exchange'e göndermek suretiyle dilediği zaman haklarını kullanabilir: arco@globalexchange.com.tr.

Global Exchange, para aklamanın ve terörizmin finansmanının engellenmesi hakkındaki düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Bu politikaya uymanın, haklarınızın kullanımı üzerinde bazı kısıtlamalar uygulanması gibi sonuçları olabilir.

VI - TEKNİK VE ORGANİZASYONEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ.

Global Exchange, mevcut düzenlemeler uyarınca işlenen kişisel veriler için gerekli olan güvenlik seviyesinin korunmasına yönelik gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaya koymuştur. Ayrıca, yetkisiz erişimleri mümkün olduğunca engellemeye yönelik gerekli mekanizmalara sahiptir.

Örneğin:

İletim sırasında girdiğiniz bilgileri şifreleyen Güvenli Yuva Katmanı (SSL) yazılımını kullanarak kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumaya çalışıyoruz.

Müşteriye ait kişisel bilgilerin toplanması, saklanması ve açıklanmasına yönelik fiziksel, elektronik ve prosedürel güvenlik sistemlerimiz de mevcuttur. Güvenlik prosedürlerimiz gereğince, gizli bilgileri size vermeden önce bazen kimliğinizi kanıtlamanızı isteyebiliriz.

VII - SAĞLANAN VERİLER

Farklı yollarla toplanan verilerin, Veri Sahibi sıfatıyla gönüllü olarak ilettiğiniz isteğinizi karşılaması kesinlikle şarttır. Sağlanması zorunlu olan verileri vermeyi reddetmek, veri talebine konu olan hizmetin sağlanamamasına veya bu hizmete erişimin mümkün olmamasına yol açacaktır. Ayrıca, hizmetlerin en iyi şekilde sağlanması için veriler gönüllülük esasına dayalı olarak verilebilir. Aynı şekilde, üçüncü taraflara ait verilerin sağlandığı durumlarda, Veri Sahibi söz konusu taraflara bu gizlilik politikasının içeriği hakkında bilgi vermeyi taahhüt eder.

Veri Sahibi, Global Exchange Faaliyet Kayıtlarında yer alan bilgilerin her zaman güncel olması amacıyla kişisel verilerinde gerçekleşen tüm değişiklikleri ve düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede Global Exchange'e iletmeyi taahhüt eder.

Veri Sahibinin kişisel verileri, Global Exchange'in meşru menfaati doğrultusunda Global Exchange ürünleri ve hizmetleriyle ilişkili menfaatler hakkında bilgilendirme yapmak üzere elektronik yollar dahil olmak üzere herhangi bir yolla ticari ilişkilerin kurulması veya sürdürülmesi amacıyla kullanılabilir ve Veri Sahibi belirtilen posta adresine göndereceği yazılı bir bildirim ile veya aşağıdaki adrese göndereceği bir e-posta ile verilerinin ticari amaçlarla işlenmesine dilediği zaman itiraz edebilir: arco@globalexchange.com.tr.

 

GLOBAL EXCHANGE DÖVİZ TİCARET YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.; Temmuz 2019.


İlgilendiğiniz dosyalar

Global Exchange'de döviz hizmetleri konusunda uzmanlaşmaktayız:

  •   21 ülkede 310 şube
  •   2.500'den fazla çalışan
  •   Yılda 8 milyondan fazla müşteri
  •   Günde 22.000'den fazla işlem
  •   Döviz alım-satım hizmetleri 24/7